Hiển thị 25 - 48 kết quả trong tổng số 274

Tăng tốc độ bán hàng bằng Spin
Neil Rackham
khoảng 1 phút
441 lượt nghe
7 người đang nghe
50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược
Mikael Krogerus, Roman Tschappeler
khoảng 1 phút
365 lượt nghe
16 người đang nghe
Tài chính dành cho sếp
Harvard Business Review Press
khoảng 1 phút
583 lượt nghe
34 người đang nghe
Tài chính dành cho nhà quản lý
Gene Siciliano
khoảng 1 phút
737 lượt nghe
54 người đang nghe
Thuật tuyển dụng và sa thải
Brian Tracy
khoảng 1 phút
548 lượt nghe
49 người đang nghe
Phương thức Toyota
Jeffrey K. Liker
khoảng 1 phút
653 lượt nghe
31 người đang nghe
Thuật thuận tâm ý
Nicholas Epley
khoảng 1 phút
976 lượt nghe
26 người đang nghe
Mở rộng Doanh nghiệp
Verne Harnish
khoảng 1 phút
297 lượt nghe
6 người đang nghe
Kế hoạch Marketing trên một trang giấy
Allan Dib
khoảng 1 phút
722 lượt nghe
154 người đang nghe
The story engine: Nghệ thuật kể chuyện thương hiệu
Kyle Gray
khoảng 1 phút
264 lượt nghe
12 người đang nghe
Phớt lờ tất cả & bơ đi mà sống
Hugh Macleod
khoảng 1 phút
318 lượt nghe
15 người đang nghe
22 quy tắc bất biến trong xây dựng thương hiệu
Laura Ries, Al Ries
khoảng 1 phút
316 lượt nghe
19 người đang nghe
Thuật quản trị
Brian Tracy
khoảng 1 phút
399 lượt nghe
17 người đang nghe
Thiết kế giải pháp giá trị
Nhiều Tác Giả
khoảng 1 phút
1,432 lượt nghe
12 người đang nghe
Mô hình kinh doanh sáng tạo
Negoro Tatsuyuki
khoảng 1 phút
389 lượt nghe
19 người đang nghe
Tập trung hay là chết?
Al Ries
khoảng 1 phút
458 lượt nghe
47 người đang nghe
Cuộc dịch chuyển đại dương xanh
W. Chan Kim, Renee Mauborgne
khoảng 1 phút
633 lượt nghe
8 người đang nghe
Dẫn đầu hay là chết
Grant Cardone
khoảng 1 phút
2,757 lượt nghe
84 người đang nghe
Những tay tiếp thị là kẻ nói dối
Seth Godin
khoảng 1 phút
323 lượt nghe
15 người đang nghe
Chiến lược mở rộng kinh doanh từ cốt lõi
Chris Zook
khoảng 1 phút
332 lượt nghe
15 người đang nghe
Dẫn dắt sự thay đổi
John P. Kotter
khoảng 1 phút
579 lượt nghe
31 người đang nghe
Branding 4.0
Piyachart Isarabhakdee
khoảng 1 phút
272 lượt nghe
7 người đang nghe
100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại
Ken Langdon
khoảng 1 phút
543 lượt nghe
79 người đang nghe
Đảo chiều
Marty Neumeier
khoảng 1 phút
359 lượt nghe
16 người đang nghe