Hiển thị 1 - 24 kết quả trong tổng số 274

Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui
Jurgen Appelo
khoảng 1 phút
274 lượt nghe
40 người đang nghe
100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại
Ken Langdon
khoảng 1 phút
506 lượt nghe
72 người đang nghe
PR và những lầm tưởng
Rich Leigh
khoảng 1 phút
282 lượt nghe
11 người đang nghe
Cuộc dịch chuyển đại dương xanh
W. Chan Kim, Renee Mauborgne
khoảng 1 phút
570 lượt nghe
8 người đang nghe
Tăng tốc độ bán hàng bằng Spin
Neil Rackham
khoảng 1 phút
410 lượt nghe
5 người đang nghe
Thuật tuyển dụng và sa thải
Brian Tracy
khoảng 1 phút
511 lượt nghe
44 người đang nghe
50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược
Mikael Krogerus, Roman Tschappeler
khoảng 1 phút
328 lượt nghe
14 người đang nghe
Chiến lược mở rộng kinh doanh từ cốt lõi
Chris Zook
khoảng 1 phút
295 lượt nghe
12 người đang nghe
20 phút phân tích tài chính
Harvard Business Review Press
khoảng 1 phút
440 lượt nghe
79 người đang nghe
Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng
Jeffrey Gitomer
khoảng 1 phút
238 lượt nghe
37 người đang nghe
Hệ sinh thái Toyota
Taiichi Ohno
khoảng 1 phút
266 lượt nghe
7 người đang nghe
Phương thức Toyota
Jeffrey K. Liker
khoảng 1 phút
602 lượt nghe
29 người đang nghe
Tinh hoa lãnh đạo
John C. Maxwell
khoảng 1 phút
294 lượt nghe
25 người đang nghe
Khởi nghiệp 4.0
Dorie Clark
khoảng 1 phút
420 lượt nghe
50 người đang nghe
Đánh cắp ý tưởng
Steven Cone
khoảng 1 phút
343 lượt nghe
23 người đang nghe
Thuật thuận tâm ý
Nicholas Epley
khoảng 1 phút
943 lượt nghe
22 người đang nghe
Thuật quản trị
Brian Tracy
khoảng 1 phút
361 lượt nghe
13 người đang nghe
Nguyên nhân & Bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới
Gerry McCusker
khoảng 1 phút
303 lượt nghe
14 người đang nghe
Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả
Anne Gregory
khoảng 1 phút
1,790 lượt nghe
32 người đang nghe
Mục tiêu
Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox
khoảng 1 phút
345 lượt nghe
27 người đang nghe
22 quy tắc bất biến trong xây dựng thương hiệu
Laura Ries, Al Ries
khoảng 1 phút
283 lượt nghe
17 người đang nghe
Phớt lờ tất cả & bơ đi mà sống
Hugh Macleod
khoảng 1 phút
288 lượt nghe
9 người đang nghe
Dẫn đầu hay là chết
Grant Cardone
khoảng 1 phút
2,659 lượt nghe
74 người đang nghe
7 ngày khởi nghiệp
Dan Norris
khoảng 1 phút
365 lượt nghe
43 người đang nghe