Hiển thị 265 - 274 kết quả trong tổng số 274

Branding 4.0
Piyachart Isarabhakdee
khoảng 1 phút
228 lượt nghe
6 người đang nghe
Doanh nghiệp tinh gọn
Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O'Reilly
khoảng 1 phút
226 lượt nghe
13 người đang nghe
Định vị
Jack Trout, Al Ries
khoảng 1 phút
226 lượt nghe
7 người đang nghe
Tạo lập mô hình kinh doanh
Alexander Osterwalder, Yves P
khoảng 1 phút
226 lượt nghe
18 người đang nghe
Quy tắc của Google
Laszlo Bock
khoảng 1 phút
225 lượt nghe
12 người đang nghe
The story engine: Nghệ thuật kể chuyện thương hiệu
Kyle Gray
khoảng 1 phút
221 lượt nghe
11 người đang nghe
Con đường thành công của người tiếp thị
Tống Tiểu Kỳ
khoảng 1 phút
220 lượt nghe
14 người đang nghe
Doanh nghiệp tinh gọn II
Trevor Owens, Obie Fernandez
khoảng 1 phút
214 lượt nghe
10 người đang nghe
45 Giây Tạo Nên Thay Đổi - Thấu Hiểu Tiếp Thị Mạng Lưới
Don Failla
khoảng 1 tiếng
199 lượt nghe
55 người đang nghe
10 Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn
Don Failla
khoảng 3 tiếng
82 lượt nghe
7 người đang nghe