Bộ sách nói chủ đề kinh doanh - Làm giàu hay nhất mọi thời đại

Hiển thị 1 - 30 kết quả trong tổng số 152
Chiến lược mở rộng kinh doanh từ cốt lõi
Chris Zook
khoảng 1 phút
499 lượt nghe
23 người đang nghe
50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược
Mikael Krogerus, Roman Tschappeler
khoảng 1 phút
585 lượt nghe
25 người đang nghe
Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng
Jeffrey Gitomer
khoảng 1 phút
518 lượt nghe
73 người đang nghe
Quy tắc của Google
Laszlo Bock
khoảng 1 phút
441 lượt nghe
25 người đang nghe
Thuật quản trị
Brian Tracy
khoảng 1 phút
607 lượt nghe
25 người đang nghe
20 phút phân tích tài chính
Harvard Business Review Press
khoảng 1 phút
810 lượt nghe
132 người đang nghe
Tài chính dành cho sếp
Harvard Business Review Press
khoảng 1 phút
844 lượt nghe
44 người đang nghe
Kế hoạch Marketing trên một trang giấy
Allan Dib
khoảng 1 phút
1,247 lượt nghe
245 người đang nghe
Mục tiêu
Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox
khoảng 1 phút
617 lượt nghe
52 người đang nghe
Thuật tuyển dụng và sa thải
Brian Tracy
khoảng 1 phút
803 lượt nghe
65 người đang nghe
Tài chính dành cho nhà quản lý
Gene Siciliano
khoảng 1 phút
977 lượt nghe
70 người đang nghe
Khởi nghiệp 4.0
Dorie Clark
khoảng 1 phút
753 lượt nghe
87 người đang nghe
7 ngày khởi nghiệp
Dan Norris
khoảng 1 phút
624 lượt nghe
65 người đang nghe
Trên cả PR - Tất tần tật các mối quan hệ trong PR
ThS. Hoàng Xuân Phương
khoảng 1 phút
429 lượt nghe
16 người đang nghe
Phương thức Toyota
Jeffrey K. Liker
khoảng 1 phút
923 lượt nghe
46 người đang nghe
Hệ sinh thái Toyota
Taiichi Ohno
khoảng 1 phút
425 lượt nghe
10 người đang nghe
Xây dựng câu chuyện thương hiệu
Donald Miller
khoảng 1 phút
545 lượt nghe
46 người đang nghe
Dẫn đầu hay là chết
Grant Cardone
khoảng 1 phút
3,332 lượt nghe
107 người đang nghe
100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại
Ken Langdon
khoảng 1 phút
806 lượt nghe
114 người đang nghe
Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả
Anne Gregory
khoảng 1 phút
2,145 lượt nghe
44 người đang nghe
Tăng tốc độ bán hàng bằng Spin
Neil Rackham
khoảng 1 phút
610 lượt nghe
9 người đang nghe
Marketing trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Philip Kotler
khoảng 1 phút
732 lượt nghe
62 người đang nghe
Những tay tiếp thị là kẻ nói dối
Seth Godin
khoảng 1 phút
500 lượt nghe
25 người đang nghe
Marketing đột phá
Nhiều tác giả
khoảng 1 phút
2,852 lượt nghe
89 người đang nghe
The story engine: Nghệ thuật kể chuyện thương hiệu
Kyle Gray
khoảng 1 phút
435 lượt nghe
16 người đang nghe
Con đường thành công của người tiếp thị
Tống Tiểu Kỳ
khoảng 1 phút
445 lượt nghe
29 người đang nghe
Nguyên nhân & Bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới
Gerry McCusker
khoảng 1 phút
509 lượt nghe
28 người đang nghe
Đánh cắp ý tưởng
Steven Cone
khoảng 1 phút
563 lượt nghe
41 người đang nghe
10 bước cất cánh thương hiệu - P1 - Những cô lọ lem thời đại www
Đặng Thanh Vân
khoảng 1 phút
590 lượt nghe
30 người đang nghe
Tạo lập mô hình kinh doanh
Alexander Osterwalder, Yves P
khoảng 1 phút
477 lượt nghe
33 người đang nghe