Bộ sách nói chủ đề câu chuyện kinh doanh cảm hứng

Hiển thị tất cả 22 kết quả
Tứ đại quyền lực
Scott Galloway
khoảng 6 tiếng
15,400 lượt nghe
2,622 người đang nghe
Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt
Steve Jobs
khoảng 5 tiếng
11,772 lượt nghe
2,119 người đang nghe
101 Trí Tuệ người Do Thái
Đàm Đức
khoảng 9 tiếng
9,273 lượt nghe
1,484 người đang nghe
Bí mật của may mắn
Alex Rovira
khoảng 2 tiếng
9,148 lượt nghe
1,511 người đang nghe
Quốc gia khởi nghiệp
Dan Senor, Saul Singer
khoảng 3 tiếng
8,828 lượt nghe
1,460 người đang nghe
Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân
Fernando Trías De Bes
khoảng 4 tiếng
4,565 lượt nghe
698 người đang nghe
Dẫn đầu hay là chết
Grant Cardone
khoảng 1 phút
2,659 lượt nghe
74 người đang nghe
Đặt thế giới lên 4 bánh xe
Henry Ford
khoảng 5 tiếng
2,496 lượt nghe
362 người đang nghe
Khẳng định Doanh tài nước Việt
Bạch Thái Bưởi
khoảng 4 tiếng
1,821 lượt nghe
288 người đang nghe
Triệu phú bất động sản tự thân
David Back
khoảng 6 tiếng
1,586 lượt nghe
348 người đang nghe
Chiến lược đại dương xanh
Renee Mauborgne, W.Chan Kim
khoảng 7 tiếng
927 lượt nghe
139 người đang nghe
Tiểu sử Steve Jobs
Walter Isaacson
khoảng 5 tiếng
762 lượt nghe
72 người đang nghe
Phương thức Toyota
Jeffrey K. Liker
khoảng 1 phút
602 lượt nghe
29 người đang nghe
100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại
Ken Langdon
khoảng 1 phút
506 lượt nghe
72 người đang nghe
Khởi nghiệp với 100$
Chris Guillebeau
khoảng 8 tiếng
483 lượt nghe
57 người đang nghe
Khởi nghiệp 4.0
Dorie Clark
khoảng 1 phút
420 lượt nghe
50 người đang nghe
7 ngày khởi nghiệp
Dan Norris
khoảng 1 phút
365 lượt nghe
43 người đang nghe
Mô hình kinh doanh sáng tạo
Negoro Tatsuyuki
khoảng 1 phút
362 lượt nghe
15 người đang nghe
Xây dựng câu chuyện thương hiệu
Donald Miller
khoảng 1 phút
270 lượt nghe
35 người đang nghe
Hệ sinh thái Toyota
Taiichi Ohno
khoảng 1 phút
266 lượt nghe
7 người đang nghe
Quy tắc của Google
Laszlo Bock
khoảng 1 phút
225 lượt nghe
12 người đang nghe
Doanh nghiệp tinh gọn II
Trevor Owens, Obie Fernandez
khoảng 1 phút
214 lượt nghe
10 người đang nghe