Bộ sách nói về quản trị hay nhất

Hiển thị tất cả 29 kết quả
Đắc nhân tâm
Dale Carnegie
khoảng 7 tiếng
630,557 lượt nghe
104,981 người đang nghe
Biết người, dùng người, quản người
Thương Mưu Tử
khoảng 8 tiếng
32,263 lượt nghe
6,397 người đang nghe
Đọc vị bất kỳ ai
Davis
khoảng 4 tiếng
30,856 lượt nghe
4,914 người đang nghe
Tuần Làm Việc 4 giờ
Timothy Ferriss
khoảng 9 tiếng
17,421 lượt nghe
2,916 người đang nghe
Vị Giám Đốc Một Phút
Ken Blanchard
khoảng 1 tiếng
13,602 lượt nghe
2,598 người đang nghe
Từ tốt đến vĩ đại
Jim Collins
khoảng 9 tiếng
8,949 lượt nghe
1,304 người đang nghe
Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
Robin Sharma
khoảng 6 tiếng
8,207 lượt nghe
657 người đang nghe
Con người 80/20 – 9 yếu tố cốt lõi của lãnh đạo thành công
Richard Koch
khoảng 6 tiếng
7,893 lượt nghe
1,331 người đang nghe
Phong cách lãnh đạo của các tập đoàn Nhật Bản
Sưu tầm
khoảng 10 tiếng
7,637 lượt nghe
1,373 người đang nghe
Bí Mật Trị Vì Vương Quốc Đến Quản Lý Công Ty
Seldon Bowles
khoảng 4 tiếng
7,504 lượt nghe
1,307 người đang nghe
Nhà Quản Lý Tài Năng
Noriyuki Sasaki
khoảng 2 tiếng
7,174 lượt nghe
1,031 người đang nghe
Thương Gia Do Thái Bậc Thầy Kinh Doanh
Trương Đống Triết
khoảng 6 tiếng
5,495 lượt nghe
767 người đang nghe
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế
Hòa Nhân
khoảng 2 tiếng
5,467 lượt nghe
649 người đang nghe
Góc nhìn của người thông thái
Robert Fulghum
khoảng 7 tiếng
4,805 lượt nghe
973 người đang nghe
Thuật xử thế của người xưa
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
khoảng 2 tiếng
2,880 lượt nghe
373 người đang nghe
Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh
Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine MC Carthy
khoảng 8 tiếng
1,519 lượt nghe
382 người đang nghe
Thiết kế giải pháp giá trị
Nhiều Tác Giả
khoảng 1 phút
1,348 lượt nghe
9 người đang nghe
Cuộc dịch chuyển đại dương xanh
W. Chan Kim, Renee Mauborgne
khoảng 1 phút
570 lượt nghe
8 người đang nghe
Tài chính dành cho sếp
Harvard Business Review Press
khoảng 1 phút
540 lượt nghe
33 người đang nghe
Dẫn dắt sự thay đổi
John P. Kotter
khoảng 1 phút
516 lượt nghe
29 người đang nghe
Thuật tuyển dụng và sa thải
Brian Tracy
khoảng 1 phút
511 lượt nghe
44 người đang nghe
Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả
Michael E. Gerber
khoảng 1 phút
410 lượt nghe
26 người đang nghe
Thuật quản trị
Brian Tracy
khoảng 1 phút
361 lượt nghe
13 người đang nghe
Quản trị Nhân Sự đúng
Barbara Mitchell
khoảng 1 phút
334 lượt nghe
25 người đang nghe
Tương lai của quản trị
Gary Hamel, Bill Breen
khoảng 1 phút
317 lượt nghe
6 người đang nghe
Tinh hoa lãnh đạo
John C. Maxwell
khoảng 1 phút
294 lượt nghe
25 người đang nghe
Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui
Jurgen Appelo
khoảng 1 phút
274 lượt nghe
40 người đang nghe
Mở rộng Doanh nghiệp
Verne Harnish
khoảng 1 phút
258 lượt nghe
5 người đang nghe
Doanh nghiệp tinh gọn
Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O'Reilly
khoảng 1 phút
226 lượt nghe
13 người đang nghe