Bộ sách nói về quản trị hay nhất

Hiển thị tất cả 29 kết quả
Đắc nhân tâm
Dale Carnegie
khoảng 7 tiếng
720,963 lượt nghe
109,651 người đang nghe
Biết người, dùng người, quản người
Thương Mưu Tử
khoảng 8 tiếng
41,367 lượt nghe
7,855 người đang nghe
Đọc vị bất kỳ ai
Davis
khoảng 4 tiếng
41,240 lượt nghe
6,257 người đang nghe
Tuần Làm Việc 4 giờ
Timothy Ferriss
khoảng 9 tiếng
21,013 lượt nghe
3,425 người đang nghe
Vị Giám Đốc Một Phút
Ken Blanchard
khoảng 1 tiếng
14,379 lượt nghe
2,690 người đang nghe
Từ tốt đến vĩ đại
Jim Collins
khoảng 9 tiếng
11,993 lượt nghe
1,810 người đang nghe
Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
Robin Sharma
khoảng 6 tiếng
9,542 lượt nghe
816 người đang nghe
Con người 80/20 – 9 yếu tố cốt lõi của lãnh đạo thành công
Richard Koch
khoảng 6 tiếng
8,828 lượt nghe
1,486 người đang nghe
Phong cách lãnh đạo của các tập đoàn Nhật Bản
Sưu tầm
khoảng 10 tiếng
8,051 lượt nghe
1,436 người đang nghe
Nhà Quản Lý Tài Năng
Noriyuki Sasaki
khoảng 2 tiếng
8,005 lượt nghe
1,099 người đang nghe
Bí Mật Trị Vì Vương Quốc Đến Quản Lý Công Ty
Seldon Bowles
khoảng 4 tiếng
7,958 lượt nghe
1,339 người đang nghe
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế
Hòa Nhân
khoảng 2 tiếng
6,188 lượt nghe
711 người đang nghe
Thương Gia Do Thái Bậc Thầy Kinh Doanh
Trương Đống Triết
khoảng 6 tiếng
5,985 lượt nghe
823 người đang nghe
Góc nhìn của người thông thái
Robert Fulghum
khoảng 7 tiếng
5,197 lượt nghe
1,022 người đang nghe
Thuật xử thế của người xưa
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
khoảng 2 tiếng
3,208 lượt nghe
427 người đang nghe
Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh
Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine MC Carthy
khoảng 8 tiếng
2,953 lượt nghe
600 người đang nghe
Thiết kế giải pháp giá trị
Nhiều Tác Giả
khoảng 1 phút
1,876 lượt nghe
16 người đang nghe
Cuộc dịch chuyển đại dương xanh
W. Chan Kim, Renee Mauborgne
khoảng 1 phút
1,064 lượt nghe
14 người đang nghe
Dẫn dắt sự thay đổi
John P. Kotter
khoảng 1 phút
956 lượt nghe
37 người đang nghe
Tài chính dành cho sếp
Harvard Business Review Press
khoảng 1 phút
844 lượt nghe
44 người đang nghe
Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui
Jurgen Appelo
khoảng 1 phút
842 lượt nghe
71 người đang nghe
Thuật tuyển dụng và sa thải
Brian Tracy
khoảng 1 phút
803 lượt nghe
65 người đang nghe
Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả
Michael E. Gerber
khoảng 1 phút
693 lượt nghe
41 người đang nghe
Tinh hoa lãnh đạo
John C. Maxwell
khoảng 1 phút
671 lượt nghe
48 người đang nghe
Thuật quản trị
Brian Tracy
khoảng 1 phút
607 lượt nghe
25 người đang nghe
Quản trị Nhân Sự đúng
Barbara Mitchell
khoảng 1 phút
578 lượt nghe
45 người đang nghe
Tương lai của quản trị
Gary Hamel, Bill Breen
khoảng 1 phút
504 lượt nghe
9 người đang nghe
Mở rộng Doanh nghiệp
Verne Harnish
khoảng 1 phút
484 lượt nghe
14 người đang nghe
Doanh nghiệp tinh gọn
Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O'Reilly
khoảng 1 phút
437 lượt nghe
20 người đang nghe