Ứng dụng Binh Pháp Tôn Tử trong kinh doanh - Cẩm nang tuyệt vời cho kinh doanh

Tác giả: Sưu tầm
Thời lượng khoảng 2 tiếng
Ứng dụng Binh Pháp Tôn Tử trong kinh doanh - Cẩm nang tuyệt vời cho kinh doanh
1,992lượt nghe,403người đang nghe
Ứng Dụng Binh Pháp Tôn Tử Trong Kinh Doanh

Tôn Tử binh pháp tên tiếng Anh của nó được gọi là The Art of War (tạm dịch: Nghệ thuật Chiến tranh) và còn được gọi là Binh pháp Ngô Tôn Tử, là sách chiến lược chiến thuật chữ Hán do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN thời Xuân Thu.

Ngoài ra, Binh pháp Tôn Tử còn là Cẩm nang tuyệt vời cho kinh doanh. Cũng như trên chiến trường, quyết sách là nhân tố quan trọng hàng đầu trong thương trường. Để có một quyết sách trong kinh doanh, doanh nghiệp phải có sự phân tích chiến lược chuẩn xác, thấy rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của mình, tính toán cái lợi, cái hại khi tiến hành hoạt động kinh doanh, nắm vững lực lượng giữa mình với các đối thủ cạnh tranh. 
Vì thế trong video này Ý Nghĩa Sống sẽ mang tới cho bạn  các bài học trong kinh doanh được rút ra từ binh pháp Tôn Tử.

Cuốn sách gồm hai phần:

PHẦN I. BINH PHÁP TÔN TỬ - MỘT HẠT NGỌC TRONG TINH HOA BINH PHÁP CỔ PHƯƠNG ĐÔNG
Chương 1: Tôn Tử và “Binh pháp Tôn Tử”
Chương 2:Tư tưởng về binh pháp qua các khía cạnh văn hóa
Chương 3: Các danh tướng thời xưa của Trung Hoa và Việt Nam

PHẦN II. VĂN HÓA KINH DOANH VÀ VIỆC ỨNG DỤNG TINH HOA BINH PHÁP CỦA CỔ NHÂN
Chương 1: Văn hóa kinh doanh
Chương 2: Ứng dụng Binh pháp Tôn Tử
Chương 3: Bàn thêm về sự ứng dụng binh pháp và các triết thuyết trong kinh doanh.

Bộ sách bạn nên nghe

Cùng chủ đề cuốn sách đang nghe