Tư duy đột phá – Breakthrough Thinking

Tác giả: Gerald Nadler, Shozo Hibino
Thời lượng khoảng 11 tiếng
Tư duy đột phát – Breakthrough Thinking
24,458lượt nghe,4,301người đang nghe
Tư duy đột phá đơn giản như chính tên gọi của nó, đó là một cách suy nghĩ khác biệt, phi truyền thống, hay nói đơn giản hơn là không theo lối mòn. Đó cũng có thể là một sáng kiến, một giải pháp tối ưu hay một hệ thống vượt trội được áp dụng để đạt kết quả tốt nhất.

Với Tư duy đột phá, bạn sẽ đến gần hơn với mục tiêu mà không tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực như phương pháp thông thường nữa.

Bộ sách bạn nên nghe

Cùng chủ đề cuốn sách đang nghe