Dám nghĩ lớn – The Magic Of Thinking BIG

Tác giả: David Schwartz
Thời lượng khoảng 11 tiếng
Dám nghĩ lớn – The Magic Of Thinking BIG
10,640lượt nghe,1,708người đang nghe
Qua quyển sách Dám nghĩ lớn, tiến sĩ David Schwartz trình bày một cách sinh động và dễ hiểu cách tư duy giúp bạn đạt được mục tiêu cao nhất trong công việc, cuộc sống và trong cộng đồng của bạn. Bạn không cần phải thông minh tuyệt đỉnh hay tài năng xuất chúng mới đạt được thành công lớn lao. Tất cả những gì bạn cần làm là rèn luyện và áp dụng thường xuyên tư duy Dám nghĩ lớn.

Bộ sách bạn nên nghe

Cùng chủ đề cuốn sách đang nghe