Biết người, dùng người, quản người

Tác giả: Thương Mưu Tử
Thời lượng khoảng 8 tiếng
Biết người, dùng người, quản người
50,283lượt nghe,8,602người đang nghe
Biết người - Dùng người - Quản người - Cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn những phương pháp quan trọng để nhận biết người, phải nhanh trí, tỉnh táo khi dùng người. Phải nhận biết được cấp trên, cấp dưới, nhận biết từ dáng vẻ bên ngoài, đến nội tâm bên trọng, nhận biết người từ xa đến gần; nhận biết người theo thế lực, theo thời cuộc, nhận biết người lúc nhỏ, nhận biết người lúc lớn, nhận biết người lúc thiện, nhận biết người lúc ác. Mọi người trong thiên hạ học được các biết người này có thể thấy rõ hết mọi chuyện, việc biết người sẽ thông đồng bén giọt.

Bộ sách bạn nên nghe

Cùng chủ đề cuốn sách đang nghe