Rich Habits Poor Habits - Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Tác giả: Tom Corley, Michael Yardney
Thời lượng khoảng 3 tiếng
Tập 1: Rich Habits Poor Habits - Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo
1,581lượt nghe,328người đang nghe
Đây không phải một cuốn sách siêu hình toàn “ra rả” những điều tốt đẹp đâu. Cuốn sách này dựa trên bằng chứng khoa học - cụ thể là cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm của Tom về người giàu và người nghèo. Bạn sẽ nhận thấy người giàu không khác nhiều so với người nghèo. Họ đơn giản chỉ học cách làm mọi thứ khác đi so với số đông. Bạn sẽ thấy nếu bạn làm những việc mà người giàu có, thành công vẫn làm lặp đi lặp lại, cuối cùng bạn sẽ có kết quả giống họ.

Rich habits, poor habits: Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Bộ sách bạn nên nghe

Cùng chủ đề cuốn sách đang nghe