Lời Khấn Nguyện

Tác giả: Sưu Tầm
Thời lượng 15 phút
Lời Khấn Nguyện
747lượt nghe,49người đang nghe
Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp. Kính lạy mười phương Tăng. Xin chứng giám lòng con. Với tất cả tâm thành. Dâng lên lời khấn nguyện…

Bộ sách bạn nên nghe

Cùng chủ đề cuốn sách đang nghe